Om Fetish people party


KlubbFPP

Fetish People Party, eller FPP som vi brukar kalla oss, är en fetischklubb i Göteborg som funnits sedan 1996. Alla är välkomna i klubben och ingen fetisch är främmande sålänge den är laglig i Sverige. Alla läggningar är välkomna: hetero-, homo- och bisexuella. Ingen får blir påhoppad på grund av sin läggning - alla måste kunna acceptera varandra! Vi som driver FPP gör detta i ickevinstdrivande syfte. För att få mer information änvad som finns på hemsidan samt delta i våra arrangemangmåste du vara medlem. Du måste vara över 18 årför att bli medlem. Nedan följer information om våra arrangemang.


Fester

Ni som inte har varit på FPP:s fester har verkligen missat något utöver det vanliga! Festerna går vanligtvis av stapeln varannan månad, meduppehåll för sommarmånaderna. Det brukar komma ca 300 personer varje gång. Det är människor som gillar att synas i läckra och annorlunda kläder såsom lack,läder, gummi, lingeri, kroppsmålning, piercing, uniformer, S/M-outfit m.m. Vi håller till i en mycket häftig privatlokal. Det som skiljer våra fester från en vanlig krog är att vi har dresscode, vilket innebär att vi inte släpper in personer i vanliga kläder. Vi gör inga undantag från dresscoden, alla måste uppfylla den för att få komma in. se [Dresscode]. På festerna kommer både hetero folk och människor från HBT-kulturen. Könsfördelningen brukar vara väldigt jämn. Vi ärmåna om att skapa en trygg miljö på festerna ochmycket noga med att alla ska visa varandra respekt.

Oönskadenärmanden får inte förekomma se [Regler]Fetischverkstaden

FPP har tillsammans med Klubb Sesam en stor och mycket välutrustad verkstad förtillverkning/ändring av fetischkläder och redskap. Verkstaden är öppen söndagseftermiddagar ochtisdagskvällar. Man betalar endast en låg entré samt för det material man förbrukar. Det finns personer på plats som visar hur maskinerna fungerar och hjälper dig att komma igång om du är nybörjare.

För merinformation och bilder, Klicka här för att se [Verkstaden]
Historik om FPP:s tillkomst och verksamhet


FPP startades i april 1996 i samband med fetischmässan Göteborg underground fashion fair som hölls i Göteborgs kårhus. Mässan var dock inte så välbesökt men det tändes en gnista. Vi insåg att det fanns ett behov av en mer öppen klubbverksamhet. Dåtidens klubbar var tämligen slutna och anonyma. Detta var ju före Internets tid med all dess information och kontaktmöjligheter. Det som började som ett litet gäng på 30 personer har nu blivit en förening med över 1000 medlemmar.

Vår första fest hölls på restaurang Walk Over den 25 april 1996. Under sommaren 1996 letade vi efter en ny lokal och hittade Grands festvåning där vi höll vår andra fest den 28 augusti samma år. Vi höll till på Grands festvåning till maj 2000. Därefter flyttade vi till större lokaler på Chrome (som sedermera blev restaurang Huset) där vi arrangerade våra fester till maj 2005. Eftersom restaurang Huset brann ner sommaren 2005 flyttade vi, hösten 2005, festerna till en privatägd lokal. Sedan vår andra fest på Grand har vi haft en fest i månaden, med endast uppehåll för sommarmånaderna.

Hösten 1997 började vi se ett växande intresse för att kunna laga och göra fetischkläder och redskap. Tillsammans med Klubb Sesam, som hade ett liknande intresse, köpte vi en industrisymaskin. Till att böja med var det hela väldigt sporadiskt i en liten kall källarlokal med endast ett fåtal besökare. Verksamheten växte dock och omfattar idag en stor och mycket välutrustad fetischverkstad med fem symaskiner, allehanda tillbehör, ett stort antal verktyg och material såsom lack, läder, gummi m.m. I början köpte vi in några meter lack och skinn åt gången, nu köper vi in i hundratals meter dito per år. Verkstaden har genom åren också arrangerat olika kurser i tillverkning av fetischkläder och redskap.

Genom åren har vi även arrangerat stora och små resor och utflykter. Till exempel bussresor till Manifest i Köpenhamn, Cat People i Oslo, Wasteland och Europerv i Amsterdam samt båtresa till Kinky Club i Helsingfors. Deltagarantalet har varit allt ifrån några enstaka personer till 40 - 50 st. Vi har även ordnat utflykter till "obscena kulturella utflyktsmål" som Bohus fästning och Marstrands fästning.

Sommaren 2000 gick diverse medlemmar ur olika fetisch- och BDSM-föreningar i Sverige ihop och köpte en gammal sommarkollogård. Här ordnar vi under sommarhalvåret olika fetisch- och BDSM-arrangemang.